ORGANISATIONSUDVIKLING OG MILJØTERAPEUTUDDANNELSE

VELKOMMEN TIL
SEDACs HJEMMESIDE

SEDAC er fortløbende organisationsudvikling og miljøterapeutuddannelse mellem 3 opholdssteder med fokus på at tilbyde en fortløbende miljøterapeutisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledere.

Hjemmesiden giver et indblik i grundlaget bag SEDAC og faktuelle oplysninger om programmet

SEDAC HAR OPNÅET NIVEAUVURDERING I 2020

  • SEDACs 2-årige miljøterapeutiske uddannelse er indplaceret på niveau 6 i kvalifikationsrammen for Livslang læring af Danmarks Akkrediteringsinstitution. På niveau 6 findes offentlige diplom- og bacheloruddannelser.
  • SEDACs miljøterapeutiske uddannelse giver medarbejdere og ledere viden og teori og metoder samt kendskab til praksisanvendelse af teori og metoder indenfor tre centrale områder: miljøterapi, udviklingspsykologi og organisationspsykologi.
  • På baggrund af SEDACs miljøterapeutiske uddannelse opnår ledere og medarbejdere kompetence til at håndtere komplekse situationer samt understøtte udviklingsorienterede tiltage i forhold til børn og unges intellektuelle, sociale og personlighedsmæssige udvikling.

SEDAC BESTÅR AF OPHOLDSSTEDERNE

Søegaard

Unge fra 13 år. Søegaard har 10 pladser i Vallekilde og 1 akutplads, samt 5 faste pladser i midtvejshuset i Holbæk. I alt har Søegaard plads til 15 unge og 1 akutplads. De tilbyder udslusning og efterværn i egen bolig.

Søegaards målgruppe er primært normaltbegavet med alvorlige emotionelle og sociale vanskeligheder. Unge med personlighedsforstyrrelser og sindslidelser samt unge med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling

Hjemmeside

Egedal

Unge fra 15 år. Egedal har 15 pladser, og tilbyder dagbehandling, mestringsforløb og efterværn.

Egedals målgruppen er unge med alvorlige psykiske og psykiatriske lidelser, alvorlige psyko-sociale vanskeligheder, alvorlige personlighedsforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Hjemmeside
Egedal dagtilbud

Dueslaget

Unge i alderen fra 12-17 år. Dueslaget har 7 pladser, og bistår med efterværn fra 18-22 år.

Dueslagets målgruppen er unge med personlighedsforstyrrelser, forandret virkelighedsopfattelse, angst og depression, selvskadende adfærd, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, og unge med alvorlige følelsesmæssige vanskeligheder.

Hjemmeside

 

SEDACs ARBEJDSOPGAVER:

AT PLANLÆGGE, GENNEMFØRE OG EVALUERE ET FORTLØBENDE UDDANNELSE FOR DE 3 DELTAGERORGANISATIONERS MEDARBEJDERE

AT PLANLÆGGE, GENNEMFØRE OG EVALUERE ET FORTLØBENDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR DE 3 DELTAGERORGANISATIONERS LEDERE

SEDACs HOLDNINGER TIL DELTAGELSE

AT PLANLÆGGE, GENNEMFØRE OG EVALUERE ET FORTLØBENDE UDDANNELSE FOR DE 3 DELTAGERORGANISATIONERS MEDARBEJDERE

ALLE FASTANSATTE BEHANDLENDE MEDARBEJDERE OG LEDERE DELTAGER I UDDANNELSEN

SEDACs miljøterapeutiske uddannelse har eksisteret siden 1999. SEDAC har udviklet sig i over 20 år især ved at favne større områder i deltagerorganisationernes og medarbejdernes virke.

Udviklingsskridtet fra 2010, som omfattede en større grad af differentiering, fastholdes forsat. De tre opholdssteder, som har deltaget i SEDAC i alle årene, har alle en etableret, kompetent og målrettet miljøterapeutisk behandlingsorganisation med ledere, som har gennemgået mange års lederuddannelse og lederudvikling, samt en del medarbejdere med mange års erfaring som miljøterapeuter og flere års uddannelse i SEDAC.

Læs mere om opholdsstederne under fanen “Fakta”