SEDAC OG MILJØTERAPI

SEDACs opgave skal forstås i sammenhæng med opholdsstedernes primære hovedopgaver, målgrupper og udviklingssyn. Hovedarbejdsopgaverne på opholdsstederne Dueslaget, Egedal og Søegaard er, at etablere, vedligeholde og fortsat udvikle et samlet og kontinuerligt totalmiljø, hvor den enkelte unge har mulighed for at arbejde på egen udvikling. Dette indebærer en systematisk og teoriforankret organisering af opholdsstedernes psykologiske, sociale, materielle og ressourcemæssige forhold i overensstemmelse med opholdsstedernes overordnede mål og målgruppe.
Hovedopgaverne for opholdsstederne er, at tilvejebringe muligheder indenfor hvilken den enkelte unge kan udvikle sig både emotionelt, socialt og intellektuelt, således at der skabes mulighed for symptomlettelse, større jeg-styrke samt større personlighedsmæssige integration.
Når et barn/ungt menneske indskrives til behandling på et af opholdsstederne er det overordnede mål, således den unge opnår:
At kunne indgå i hensigtsmæssige og tilfredsstillende relationer til andre mennesker
Færdigheder som er nødvendige for at opnå alderssvarende selvstændighed
Mulighed for at vælge og træffe beslutninger i eget liv
At kunne tåle og håndtere forandringer.
Den overordnede miljøterapeutiske behandling på henholdsvis Dueslaget, Egedal og Søegaard tager udgangspunkt i psykodynamisk udviklingspsykologi og psykodynamisk systemteori. Dette udgør opholdsstedernes fælles udviklingssyn.