2012-2013

UDDANNELSESPLAN

SEDAC

MILJØTERAPEUTISK UDDANNELSE for 5 OPHOLDSSTEDER 2012 og 2013

 

LOKALER:          F: FEST SALEN            K: KASTELLET           G: GARTNERBOLIGEN                  SØEGAARD : Vallekildevej 123

 

2012:

Alle undervisningsdage er fra kl. 9,30 – 15,30 undtagen:

På festdagen og kontaktpersonrolle – miljøterapeutrolle dagene er undervisningen kl9.30 – 16.30

Lederudviklingsdagene er fra kl. 9.30 – 16.30

Arbejdskonferencen er et døgn fra fredag kl. 14 til lørdag kl. 14 med overnatning.

Datoer, tid og sted for Procesdage (1 – 2 dage pr. år) og Miljøterapeutisk Grundstrukturdage (1 -2 dage pr. år) planlægges for hvert opholdssted mellem ledere og konsulenter.

 

SEDAC

MILJØTERAPEUTISK UDDANNELSE for 5 OPHOLDSSTEDER 2012 – 2013

LOKALER:          F: FEST SALEN            K: KASTELLET           G: GARTNERBOLIGEN                    SØEGAARD : Vallekildevej 123

 

2013:

Alle undervisningsdage er fra kl. 9,30 – 15,30 undtagen:

På festdagen og kontaktpersonrolle – miljøterapeutrolle dagene er undervisningen kl9.30 – 16.30

Lederudviklingsdagene er fra kl. 9.30 – 16.30

Arbejdskonferencen er et døgn fra fredag kl. 14 til lørdag kl. 14 med overnatning.

Datoer, tid og sted for Procesdage (1 – 2 dage pr. år) og Miljøterapeutisk Grundstrukturdage (1 -2 dage pr. år) planlægges for hvert opholdssted mellem ledere og konsulenter.

 

SEDAC

MILJØTERAPEUTISK UDDANNELSE for 5 OPHOLDSSTEDER 2012 – 2013

Konsulenter og undervisere:

 

Anne Holländer. cand.psych., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Privatpraktiserende psykolog. Tilknyttet Egedal, Dueslaget og Søegaard. Erfaring med behandlingsplanlægning, supervision, undervisning, ledelse og organisationsudvikling inden for behandlingsinstitutioner for børn, unge og unge voksne, herunder opholdssteder.

Annette Anbert. cand. psych. autoriseret psykolog specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi samt specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Ansat i børne- og ungdomspsykiatrien. Erfaring med ledelse, organisationsudvikling samt udvikling af uddannelse i miljøterapi i børne- og ungdomspsykiatrien.

 

Heidi Rose. cand. psych. autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Projektleder for SEDACs miljøterapeutisk uddannelse. Privatpraktiserende psykolog. Erfaringer med ledelse, supervision og organisationsudvikling: behandlingshjem for børn og unge, organisationsudviklingsprojekter for miljøterapeutiske behandlingsinstitutioner og opholdssteder, miljøterapeutuddannelse og børneterapeutuddannelse.

 

Helle Østerby Andersen. cand. psych. autoriseret psykolog. Specialist og supervisor i
børnepsykologi. Uddannet gruppeanalytiker fra IGA – København. Privatpraktiserende psykolog.  Teoretisk og praktisk erfaring med at undervise, give supervision og udøve terapi indenfor udviklingspsykologiske, miljøterapeutiske samt gruppe- og psykoanalytiske udannelser og organisationer.

 

Jørgen Steen Christensen. Psykolog og organisationskonsulent, partner i konsulentfirmaet PROCES APS,
www.proces-aps.dk

Steen Visholm. cand. psych., ph.d., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og organisationspsykologi. Lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier, RUC, uddannelsesleder for masteruddannelsen i organisationspsykologi MPO/RUC, lærer på OPU/IGA, formand for NAPSO, i redaktionen af Organisational and Social Dynamics, London: Karnac, forfatter til artikler og bøger om organisations-, familie- og parforholdspsykologi og freelance konsulent og supervisor.

Tine Heede. cand. psych. et art (filosofi) autoriseret psykolog. Specialist og supervisor i børnepsykologi. Uddannet i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge fra DSPBU. Forstander på behandlingshjemmet Stutgården. Erfaring i at undervise og organisere miljøterapeut uddannelse og børneterapeutuddannelse. Forfatter til artikler og bøger om børn og fedme, klinisk børnepsykologi og effekt forskning.