MEDARBEJDERUDVIKLING

DESIGN OG MÅL FOR UDDANNELSEN:

Formålet SEDACs miljøterapeutiske uddannelse er, at deltagere kan anvende teorier og metoder: miljøterapeutiske, udviklingspsykologiske og organisationspsykologiske i deres daglige virke.
Derudover er formålet, at miljøterapeuter kan vurdere praktiske problemstillinger samt anvende teorien til at begrunde og vælge relevante løsninger i deres miljøterapeutiske praksis og i samarbejdet i hele organisationen.
For at medarbejderne kan løse hovedopgaven, skal medarbejderudvikling rettes mod at skabe en helhed og en fælles forståelsesramme.