2010-2011

UDDANNELSESPLAN

Miljøterapeutisk udddannelse 2010-2011F: festsal
K: kastellet (tidligere forstanderbolig) med alle grupperum.

Alle undervisningsdage er fra kl. 9,30 – 15,30 (dagene er udvidet med 30 minutter), medmindre andet er anført.