KONSULENTER

Heidi Rose

Direktør

Cand. psych. Heidi Rose
Autoriseret psykolog
Specialist og supervisor i Psykoterapi og Børnepsykologi
Palægade 3, 4.tv.
1261 København K
Telefon: 61360444
www.heidirose.dk
E-mail: hr@heidirose.dk

Annemette Hasselager

Annemette Hasselager. cand.psych., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi, Dansk Psykologforening. Organisationspsykolog og partner i firmaet Bonnerup & Hasselager I/S (www.bonnerup-hasselager.dk). Ekstern lektor MPO/RUC. Skrevet faglitteratur om organisationspsykologi – grupper, ledelse og læring. Medlem af OPUS og ISPSO.

Birgitte Bonnerup

Birgitte Bonnerup cand.psych. aut., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Siden 1995 selvstændig organisationspsykolog og fra 2012 Partner i firmaet Bonnerup & Hasselager (www.bonnerup-hasselager.dk). Ekstern lektor MPO/RUC. Bestyrelsesmedlem IGA, stabsmedlem siden 2000 på OPU (Organisations Psykologisk Uddannelse i IGA) Skrevet faglitteratur om organisationspsykologi – grupper, ledelse og læring. Medlem af IGA, NAPSO, OPUS og ISPSO.

Dorte Sandager

Dorte Sandager. cand.comm. MA og MPO. Siden 1995 konsulent med speciale i organisationsudvikling, ledelse og forandringsprocesser. Siden 2007 ejer af Transitions ApS (www.transitions.dk) og siden 2008 senior partner i Action Lab ApS (www.actionlab.biz). Ekstern lektor på MPO/RUC og stabsmedlem på OPU siden 2008. Medlem af NAPSO, IGA, OPUS samt Global Forum for Action Learning.

Gitte Jönsson

Gitte Jönsson. cand.pæd.psych., autoriseret psykolog og uddannet civiløkonom. Specialist i klinisk psykologi – psykoterapi for børn og voksne. Kandidat i Dansk Psykoanalytisk Selskab og privat praktiserende psykolog. Erfaring fra PPR, børnepsykiatrien, miljøterapeutisk behandlingsarbejde, undervisning, supervision, psykoterapi og forældrearbejde.

Heidi Rose

Heidi Rose. cand.psych. autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Direktør for SEDACs miljøterapeutisk uddannelse og organisationsudvikling. Privatpraktiserende psykolog. Erfaringer med ledelse, supervision og organisationsudvikling: behandlingshjem for børn og unge, organisationsudviklingsprojekter for miljøterapeutiske behandlingsinstitutioner og opholdssteder, miljøterapeutuddannelse og børneterapeutuddannelse.

Helle Østerby Andersen

Helle Østerby Andersen. cand.psych. autoriseret psykolog. Specialist og supervisor i børnepsykologi. Uddannet gruppeanalytikker fra IGA – København. Privatpraktiserende psykolog. Teoretisk og praktisk erfaring med at undervise, give supervision og udøve terapi indenfor udviklingspsykologiske, miljøterapeutiske samt gruppe- og psykoanalytiske uddannelser og organisationer.

Steen Visholm

Steen Visholm. Professor, cand.psych., ph.d., Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier, RUC. Specialist og supervisor i psykoterapi og organisationspsykologi. Uddannelsesleder for masteruddannelsen i organisationspsykologi MPO/RUC, lærer på OPU/IGA, formand for NAPSO, i redaktionen af Organisational and Social Dynamics, London: Karnac, forfatter til artikler og bøger om organisations-, familie- og parforholdspsykologi og freelance konsulent og supervisor.

Susanna de Lima

Susanna de Lima, cand.psych. og autoriseret psykolog. Ansat ved Center for Mentalisering. Erfaring med terapi, supervision, undervisning, forskning og udvikling af behandlingsmodeller samt implementering af projekter til udsatte unge i samarbejde med Socialstyrelsen. Hertil tidligere erfaringer som VISO konsulent og rådgivning i regi af Socialstyrelsen i forhold til udsatte unge.

Thomas Birkholm

Thomas Birkholm. Institutionsleder på Miljøterapeutisk behandlingshjem. Lærer og i uddannelsesledelsen på den organisationspsykologiske uddannelse OPU. Master i organisationspsykologi. Efteruddannelse i miljøterapi. Pædagog. Arbejder på freelance basis som konsulent med organisationsudvikling, samarbejdstræning, supervision, uddannelse. Har erfaringer indenfor børn, unge og familieområdet og private virksomheder.

Psykolog Iben Kirkeby

Cand.psych., Autoriseret psykolog, Specialist i psykoterapi med børn og unge. Mange års erfaring med miljøterapeutisk behandling, supervision, undervisning og psykoterapi på psykodynamisk grundlag. Uddannet gruppeanalytisk gruppeterapeut fra IGA og chok traumeterapeut indenfor Somatic Experiencing. Privat praktiserende psykolog og deltidsansat, Mødrehjælpen. Arbejder med behandlingsopgaver vedr. vold i nære relationer.

Marie-Louise Bjørn

Cand.scient.pol. 1997. Master i organisationspsykologi, MPO/RUC 2013 og PhD i offentlig styring og ledelse i forbindelse med børnesager, Center for organisationspsykologi, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC. Chefkonsulent i Green Andersen Erhvervspsykologi. Ekstern lektor på MPO/RUC og medlem af ISPSO.