AKKREDITERING

  • SEDACs 2-årige miljøterapeutiske uddannelse er indplaceret på niveau 6 i kvalifikationsrammen for Livslang læring af Danmarks Akkrediteringsinstitution. På niveau 6 findes offentlige diplom- og bacheloruddannelser.
  • SEDACs miljøterapeutiske uddannelse giver medarbejdere og ledere viden og teori og metoder samt kendskab til praksisanvendelse af teori og metoder indenfor tre centrale områder: miljøterapi, udviklingspsykologi og organisationspsykologi.
  • På baggrund af SEDACs miljøterapeutiske uddannelse opnår ledere og medarbejdere kompetence til at håndtere komplekse situationer samt understøtte udviklingsorienterede tiltage i forhold til børn og unges intellektuelle, sociale og personlighedsmæssige udvikling