Om os

Lederudvikling

Det er en kompleks opgave at lede en miljøterapeutisk behandlingsorganisation. Det er ledelsens opgave at varetage behandlingsansvaret, ansvaret for medarbejdere og ansvaret for organisationens forhold til omverdenen, herunder visitation, økonomi samt udvikling af stedet, ift. omverdenens omskiftende forhold og krav. Ledelsen skal sikre at den primære opgave fortsat løses og udvikles, samt at medarbejderne arbejder på den primære opgave og fortsat udvikler sig. Dette skal foregå i forhold til en gruppe børn, unge eller yngre voksne som har store vanskeligheder med at udvikle sig hensigtsmæssigt.

Ledergruppen har et årligt ledermøde, en årlig lederudviklingsdag samt mulighed for ledersupervision (individuelt og/eller som leder-par).