OPHOLDSSTEDERNE I SEDAC

Søegaard, Egedal, Dueslaget

Vallekildevej 121
4534 Hørve
Tlf: 59656021 Mobil: 20237065
www.soegaard.nu
info@soegaard.nu
Kontaktperson: Mads Søegaard
Søegaard har plads til 14 unge og unge voksne fra 13 år, samt udslusningspladser fordelt på 4 pladser.

Søegaards målgruppe er primært normaltbegavet med alvorlige emotionelle og sociale vanskeligheder. Unge med personlighedsforstyrrelser og sindslidelser samt unge med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling. Søegaard modtager unge fra 13 år. Søegaard har 10 pladser i Vallekilde og 1 akutplads, samt 5 faste pladser i midtvejshuset i Holbæk. I alt har Søegaard plads til 15 unge og 1 akutplads. De tilbyder udslusning og efterværn i egen bolig.

Hjemmeside

Tinghøjvej 8
4534 Hørve
Tlf: 59656016 Mobil: 23689188
www.egedal.nu
kontakt@egedal.nu
Kontaktperson: Sidse Ravn
Egedal har plads til 15 unge og unge voksne mellem 15 år – 23 år, samt 4 udslusningspladser

Målgruppen er unge med alvorlige psykiske og psykiatriske lidelser, alvorlige psyko-sociale vanskeligheder, alvorlige personlighedsforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Egedal modtager unge fra 15 år. Egedal har 15 pladser, og tilbyder dagbehandling, mestringsforløb og efterværn Målgruppen er unge med alvorlige psykiske og psykiatriske lidelser, alvorlige psyko-sociale vanskeligheder, alvorlige personlighedsforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Hjemmeside
Egedal dagtilbud

Byager 31
4330 Hvalsø
Tlf: 46461620 Mobil: 40297098
dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk
www.dueslaget-hvalsoe.dk
Kontaktperson: Sindy Flengmark
Dueslaget har plads til 7 unge mellem 12 år – 22 år.

Målgruppen er unge med personlighedsforstyrrelser, forandret virkelighedsopfattelse, angst og depression, selvskadende adfærd, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, og unge med alvorlige følelsesmæssige vanskeligheder. Dueslaget modtager børn og unge i alderen fra 12-17 år. Dueslaget har 7 pladser, og mulighed for efterværn fra 18-22 år.

Hjemmeside