2006-2007

UDDANNELSESPLAN

Alle undervisningsdage foregår på Vallekilde Højskole.

Alle dage er fra 9.30 – 15 medmindre andet er anført. De 2 dage som efterfølges af fest er fra 9,30 – 16,30.

SEDAC Lederudvikling 2005 – 2007

Alle teori/procesdage og ledergruppemøder foregår på Vallekilde Højskole.

Supervision foregår i Anne Holländers klinik.