LITTERATURLISTE

GRUNDBØGER

Bechgaard, B. (red) 1992. Miljøterapi. København. Reitzel.

Belin, S. 1999. Galskabens Magt. København. Reitzel.

Cleese, J. og Skynner, R. 1997. Familier og hvordan man overlever dem. Fremads Fokusbøger.

Larsen, E. (red) 1996. Miljøterapeutiske temaer. Oslo. SIR-gruppen

Larsen, E. 2004. Miljøterapi med barn og unge – Organisasjonen som terapeut. Oslo. Universitetsforlag.

Kornerup, H. (red) 1999. Børn på Behandlingshjem år 1999. Lejre. Perikon

Kornerup, H. (red) 2000. Børn på Behandlingshjem år 2000. Lejre. Perikon

Kornerup, H. (red) 2003. Miljøterapi med Børn. Lejre. Perikon

Rasborg, L. 2005. Miljøterapi med børn og unge. København. Akademisk Forlag

Thorgaard, L. 2006. Relationsbehandling i Psykiatrien 5 bind. PsykInfo forlag.

 

Bind 1: Gode relations-behandlere og god miljøterapi. Lars Thorgaard og Eivind Haga

Bind 2: Empatiens bevarelse i relations-behandlingen i psykiatrien. Lars Thorgaard

Bind 3: Dynamisk psykose-forståelse og dynamisk relations-behandling. Lars Thorgaard

Bind 4: Individuel mestring ogmestring i relation.Lars Thorgaard

Bind 5: Håndbog for relations-behandlere. Relations-behandling og mestring.
Redaktion: Jens Egon Hansen og Ejnar Rønnow, Mestrings-strategigruppen I Herning, og Lars Thorgaard

MILJØTERAPI

Bettelheim, B. 1950 Love is not enough. New York. The Free Press

Dockar-Drysdale, B. Om behandling af vold.(uautoriseret oversættelse) fraProvision of Primary Experience, Winnicottian Work with Children and Adolescents. The management of violence (1973). London 1990 Free Association Books.

Ernst, Ebba. 1974. Mad og miljø. Børnesagen 69. årgang.

Ernst, Ebba og Niels.1985 . Miljøterapi og gruppeterapeutiske synspunkter. Matrix 1985, 2.

Felding, J. og Møller, N.; Det antisociale syndrom. Nordisk Psykologi 1990, 42 s. 313 – 333.

Jönsson, C. og Jönsson, M. 1999. Miljöterapi: Psykoterapi i struturerad miljö för tidlig störda ungdomar. Oslo. SIR-gruppen

Larsen, E. 1975, 1883. Fra avvik til ansvar. En miljöterapeutisk tilnærming til ungdom i institusjon. Oslo. TANO

Larsen, E. 1979. Noen organisasjonspsykologiske og administrative forutsetninger for terapeutisk samhanling i behandlingsinstitusjoner. Norsk Psykologfor. 16. s. 122 – 128

Larsen, E. 1984. Miljøterapeutisk institusjonsbehandling av barn og ungdom. Norsk Psykologi i 50 år. Oslo. Universitetsforlaget. s. 120 – 142

Larsen, E. 1986. Har egopsykologien relevans for barne- og ungdomspsykiatrien? i Institusjonsbehandling av barn og ungdom. Erfaringer og perspektiver. Larkollen.

Larsen, E. 1986 Når skolen finnes. i Institusjonsbehandling av barn og ungdom. Erfaringer og perspektiver. Larkollen.

Larsen, E. 2004. Miljøterapi med barn og unge. Organisationen som terapeut. Oslo. Universitetsforlaget.

Lotz, M. 1987. En integrerende kreds. Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift s. 285 – 290

Redl, F .1966 When we deal with children. New York. Free Press.(på dansk, udsolgt fra forlaget: Når man har med børn at gøre.)

Torben Schjødt og Torben Heinskou (red) 2007: Miljøterapi på et dynamisk grundlag. Hans Reitzels Forlag.

Temanummer om Miljøterapi. Matrix, Nordisk tidsskrift for psykoterapi. 26. årgang, nr. 1, april 2009

Nissen, P. og Gabriel Hansen, K. (2006): Effektundersøgelse af psykodynamisk miljøterapeutisk døgnbehandling. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Århus

Armelius, B. (2002): Effekten av vård på psykiatriska behandlingshem. Institutionen för psykologi, Umeå Universitet

UDVIKLINGSPSYKOLOGI

Crafoord, C. 1994. Udviklende fortrolighed. København. Reitzel.

Frølund, L. Den dyadiske relation. i Matrix 2005; 1 s. 14 – 33

Gabbard G.O. & Wilkinson S., 1996. Borderline behandling og modoverføring. Hans Reitzels forlag

Gammelgaard,J. 2000. Mellem mennesker. Træk af indfølingens psykologi. Gad, København

Handest P., Jansson, L. og Nielsen J. 2003: Skizotypi og borderline.PsykiatriFondens Forlag

Jørgensen, C. R. 2006. Personlighedsforstyrrelser. Akademisk Forlag.

Mortensen, K. V. 2001. Fra neuroser til relationsforstyrrelser. København. Gyldendal.

Møhl, Bo, 2006. At skære smerten bort – en bog om cutting og anden selvskadende adfærd. PsykiatriFondens Forlag

Reinecker, L. og Nejst Jensen, C. 1999. Mennesker imellem – nærhed og distance. Gyldendal

Heede, T. (2010): Klinisk børnepsykologi. Akademisk forlag, København

Psykiatrifonden, 2000. Ung og sårbar. s. 80 – 84 om misbrug.

Simonsen E, m.fl., 2001. Om og med psykoser. Om de problemer som rammer den psykotiske person og familien – og om kvalitet i behandlingen. PsykiatriFondens Forlag

Stern, D.N. 1995. Barnets interpersonelle univers. København. Reitzel.

Tværfaglig gruppe: Skizofreni. PsykiatriFondens Forlag 1997

ORGANISATION OG LEDELSE

Heinskou, T. & Visholm, S. 2011: Psykodynamisk Organisationspsykologi Bind II, På mere arbejde under overfladerne. Reitzel

Heinskou, T. og Visholm, S. (red.) 2004. Psykodynamisk organisationspsykologi. København. Reitzel.

Larsen, E. 1999. Lederskap og følgeskap. SIR-gruppen.

Schmidt, E. 1998. Personlig psykisk sikkerhed – Ved deltagelse i AMU-uddannelser. Personlig udvikling eller faglig udvikling? Rapport udarbejdet for AMU. Arbejdsmarkedetstyrelsen. side 43-51 og side 62-71.

Lading, Å. og Jørgensen, B. (2010): Grupper – Om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Frydenlund, København