2014-2015

UDDANNELSESPLAN

MILJØTERAPEUTISK UDDANNELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING FOR 5 OPHOLDSSTEDER

OBS: ÆNDRING I ADRESSE:

Efter 15 år på Vallekilde Højskole forsøger vi os med nye lokaler på Hotel Strandparken i Holbæk fra 1. januar 2015.

Adressen er:
Hotel Strandparken
Kalundborgvej 58
4300 Holbæk

Tlf 59430616

Se http://www.vilcon.dk/hotel-strandparken
Der er gratis wifi på hotellet – koden er:  strandparken0616

Ledermøder og lederudvikling finder stadig sted på Søegaard.

Alle undervisningsdage er fra kl. 9.30-15.30 undtagen:

  • på festdagen, november 2014, og til lederudvikling (9.30-16.30)
  • på dagen med konsultation med video case præsentation, september 2015 (9.30-16.30)
  • Arbejdskonferencen er et døgn fra fredag kl. 14 til lørdag kl. 14 med overnatning

 

FROKOST KL. 12.00-12.45

Datoer, tid og sted for Procesdage (1 dag pr. år pr. opholdssted) og

Miljøterapeutiske Grundstrukturdage (1 dag pr. sted pr. år)

planlægges for hvert opholdsted mellem ledere og konsulenter.

 

Konsulenter og undervisere:

 

Anne Marie Sørensen. cand. psych., autoriseret psykolog, ph.d.-studerende, leder af Koordinatorenheden i Københavns Kommune og konsulent hos Dankbar konsulenterne. Erfaringer med behandling af unge med alvorlige vanskeligheder og psykisk syge unge, forældresamarbejde og –behandling og tværsektorielt samarbejde.

Heidi Rose. cand. psych. autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Projektleder for SEDACs miljøterapeutisk uddannelse. Privatpraktiserende psykolog. Erfaringer med ledelse, supervision og organisationsudvikling: behandlingshjem for børn og unge, organisationsudviklingsprojekter for miljøterapeutiske behandlingsinstitutioner og opholdssteder, miljøterapeutuddannelse og børneterapeutuddannelse.

Helle Østerby Andersen. cand. psych. autoriseret psykolog. Specialist og supervisor i

børnepsykologi. Uddannet gruppeanalytiker fra IGA – København. Privatpraktiserende psykolog.  Teoretisk og praktisk erfaring med at undervise, give supervision og udøve terapi indenfor udviklingspsykologiske, miljøterapeutiske samt gruppe- og psykoanalytiske udannelser og organisationer.

Judy Gammelgaard. lektor dr.phil. Institut for Psykologi. Københavns Universitet. Leder af Center for Psykoanalyse og tilknyttet forskergruppen Seksualitet, sprog og køn samme sted. Psykoanalytiker medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab og The International Psychoanalytic Association.

Jørgen Steen Christensen. cand. psych. autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi; siden 1995 partner i konsulentfirmaet PROCES APS.
Tidligere mange års ansættelser inden for kommuner og amt med fokus på psykosocial og miljøterapeutisk arbejde med børn, unge og familier. www.proces-aps.dk

Peter Koefoed. cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi. Udviklingschef og chefpsykolog på Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region Hovedstadens Psykiatri. Tilknyttet Institut for Gruppeanalyse siden 1985 ved uddannelserne i gruppeterapi, organisationspsykologi og mentaliseringsbaseret terapi. I eget firma organisationspsykologiske og psykoterapeutiske opgaver.

Steen Visholm. Professorcand. psych., ph.d., Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier, RUC.  Specialist og supervisor i psykoterapi og organisationspsykologi. Uddannelsesleder for masteruddannelsen i organisationspsykologi MPO/RUC, lærer på OPU/IGA, formand for NAPSO, i redaktionen af Organisational and Social Dynamics, London: Karnac, forfatter til artikler og bøger om organisations-, familie- og parforholdspsykologi og freelance konsulent og supervisor.

 

Thomas Birkholm. Institutionsleder på Miljøterapeutisk behandlingshjem. Lærer og i uddannelsesledelsen på den organisationspsykologiske uddannelse OPU. Master i organisationspsykologi. Efteruddannelse i miljøterapi. Pædagog. Arbejder på freelance basis som konsulent med organisationsudvikling, samarbejdstræning, supervision, uddannelse. Har erfaringer indenfor børn, unge og familieområdet og private virksomheder.

Tine Heede. cand. psych. et art (filosofi) autoriseret psykolog. Specialist og supervisor i børnepsykologi. Uddannet i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge fra DSPBU. Forstander på behandlingshjemmet Stutgården. Erfaring i at undervise og organisere miljøterapeut uddannelse og børneterapeutuddannelse. Forfatter til artikler og bøger om børn og fedme, klinisk børnepsykologi og effekt forskning.

Zanne Lorenzen. cand.psych, autoriseret psykolog DP. Certificeret Psykoanalytisk psykoterapeut, IPP, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi, DP. Ejer af ZL-Consulting i Netværkspartnerskabet PROCES.